Mardin Roj

Mardin’de koronavirüs önlenemiyor, yeni kurallar duyuruldu

Mardin’de koronavirüs önlenemiyor, yeni kurallar duyuruldu
  • 5 Ağustos 2020 15:48 | Son Güncellenme: 5 Ağustos 2020 15:49

Koronavirüsün yayılma hızı önlenemeyen Mardin’de Valilik ile İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu yeni kuralları duyurdu. Kararlar kapsamında düğünlerde kurallara uymayanlara müsaade edilmeyecek.

Toplantıda alınan kararda özellikle taziyelerin toplu bir şekilde yapılmaması konusunda İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu tarafından karar alındı.

Ayrıca gelinen aşamada erken tespit, evde izolasyon ve evde tedavi süreçlerinin ön plana çıktığı ve alınacak tedbirlerin de bu önceliklere göre şekillendirileceği yeni bir döneme girildiği ifade edildi. Hastalık süresince Sorumlu vali yardımcısı ve ilçelerde kaymakamlar başkanlığında “Filyasyon Çalışmaları Takip Kurulları” oluşturulacak. İl/İlçe Salgın Denetim Komisyonlarınca; İşyerleri, şehir içi toplu taşıma araçları ve ticari taksilerde Hayat Eve Sığar “Güvenli Alan” sisteminin kullanımının yaygınlaştırılması ve vatandaşların sistem üzerinden gelen salgın kurallarına uyumu değerlendiren geri bildirimlerine göre denetimlerin yoğunlaştırılmasına karar verildi.

Mardin Valiliğinden konu ile ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi.”

Mardin Valiliği İl Sağlık Müdürlüğü Karar Tarihi: 04.08.2020 Karar No : 2020-8 İl Umumi Hıfzıssıhha Meclis Kurulu Kararı İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, İçişleri İller İdaresi Genel Müdürlüğü’ nün “Covid-19 Ek Tedbirler”, konulu genelgesi çerçevesinde gerekli tedbirleri kararlaştırmak için, 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 26. maddesine istinaden 04.08.2020 tarihinde saat 18.00’de Sayın Vali Mahmut DEMİRTAŞ başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda aşağıdaki kararlar alınmıştır.

COVID-19 Hastalığı 67 Nolu İl Umumi Hıfzıssıhha Kararları; Çin Halk Cumhuriyeti’nin Wuhan Kentinde başlayarak tüm dünyayı tehdit etmeye devam eden ve Dünya Sağlık Örgütü tarafından PANDEMİ olarak nitelendirilen Koronavirüs (Covid-19) salgınından ülkemizi ve vatandaşlarımızı korumak ve salgının yayılmasını engellemek için gereken ek tedbirlerin kararlaştırılması. KARAR: Covid-19 salgınının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme, sosyal izolasyonu temin, fiziki mesafeyi koruma ve yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla Sağlık Bakanlığı ve Koronavirüs Bilim Kurulunun önerileri, Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda birçok tedbir kararı alınarak uygulamaya geçirilmiştir.

İçerisinde bulunduğumuz kontrollü sosyal hayat döneminde Koronavirüs salgınıyla mücadelenin etkin olarak sürdürülebilmesi için tedbirlere riayet edilmesi elzemdir. Gelinen aşamada erken tespit, evde izolasyon ve evde tedavi süreçlerinin ön plana çıktığı ve alınacak tedbirlerin de bu önceliklere göre şekillendirileceği yeni bir döneme girilmiştir.

Bu yeni dönemde yürütülecek faaliyetlerde rehberlik, ikna edicilik ve caydırıcılık ilkeleri önem kazanmıştır. Kontrollü sosyal hayat sürecine uygun olarak salgınla mücadelenin temel prensipleri olan temizlik, maske ve fiziki mesafe kuralları doğrultusunda İl Sağlık Müdürlüğü/İlçe Sağlık Müdürlüğü- Toplum Sağlığı Merkezleri Sorumlularınca; 1. Hastalığın ağır seyrettiği vakalar hariç olmak üzere; Hastalık belirtisi gösteren kişiler ile temaslı oldukları kişilerin numunelerinin, evlerinde alınmasına,

İzolasyon süreçlerinin evlerinde izlenmesine,·

Tedavilerinin evlerinde yapılmasına,

Sağlık birimlerine ihtiyaç duyulan araç ve personel desteğinin ivedilikle verilmesine yönelik tedbir alınmasına,

2. İzolasyona tabi tutulan kişi bilgilerinin İl Sağlık Müdürlüklerinden temin edilerek özellikle ilk 7 günlük süre içerisinde izolasyon şartlarına uyulup uyulmadığının Valilik Denetim Komisyonu, Kaymakamlıklarca ve kolluk birimlerince birebir takip edilmesi ve sıklıkla denetlenmesine,

3. İl bazında hasta, yatan hasta, ağır hasta ve izolasyondaki kişi sayısındaki değişimin bizzat İlde Sağlıktan Sorumlu Vali Yardımcısı/Kaymakamlar ve İlçe Sağlık Müdürleri/Toplum Sağlığı Merkezi Sorumlu Hekimleri tarafından takip edilerek artış ve azalışlara göre gerekli tedbirlerin alınmasına, günlük ve haftalık artış oranları yüksek seyreden kritik ilimizde ilave tedbirlerin ve denetim faaliyetlerinin en üst seviyede uygulanmasına,

4. Hastalığın erken dönemde tespiti ve izolasyon sürecinin başlatılabilmesi için vatandaşlarımızın kendilerinde ilk belirtileri hissettikleri anda sağlık kuruluşlarına başvurmaları yönünde bilgilendirilmelerine,

5. İlimizde sağlıktan sorumlu vali yardımcısı ve ilçelerde kaymakamlar başkanlığında “Filyasyon Çalışmaları Takip Kurulları” oluşturulmasına; hasta, yatan hasta, ağır hasta ve izolasyondaki kişi sayısındaki değişimin bire bir takip edilerek her gün saat 16:00’da sağlık, kolluk ve uygun görülen diğer birim temsilcileriyle bir araya gelinmesine, alınması gerekli önlemlerin belirlenmesine ve hasta, yatan hasta, ağır hasta ve izolasyondaki kişinin temaslılarına daha hızlı ve etkili ulaşabilmek amacıyla oluşturulan filyasyon ekiplerine kolluk birimleri ile köylerde/mahallelerde muhtar, öğretmen ve imamlarca gerektiğinde destek verilmesine ve bu kişilerin bilgilendirilerek izolasyonda kalmalarının sağlanmasına,

6. Maske kullanımı ile fiziki mesafeye uyulmasının hastalığın yayılım hızını azalttığı göz önünde bulundurularak denetimde bulunan personelin örnek olmasına yönelik gerekli uyarıların yapılmasına,

7. Basın açıklamalarında, konuşmalarda ve diğer iletişim platformlarındaki paylaşımlarda temizlik, maske ve mesafe vurgusunun yapılmasına,

8. Covid-19 denetim faaliyetlerinin etkinliğinin ve görünürlüğünün artırılmasına,

9. Düğün, nişan, sünnet vb. organizasyonlarda; Maske kullanımı ile fiziki mesafeye uyulması kurallarına aykırı durumlara· kesinlikle müsaade edilmemesine, Uyulması zorunlu kurallara ilişkin sektör temsilcileri/işletmeciler/organizatörler ve esnaf· odaları temsilcileri ile toplantılar düzenlenmesine, İl/İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararlarının ilgililere tebliğ edilmesi, tedbirlere riayet etmeleri hususunda uyarılmalarına,

Kaymakamlıklarca; Uyarıcı ve uzman denetim ekiplerinin yeniden oluşturularak denetimler· gerçekleştirilmesine (Kolluk Birimleri, Zabıta, Müftülük, Milli Eğitim, Sağlık Personeli, Muhtarlar ve uygun görülecek diğer Sivil Toplum Kuruluşundan oluşturulması), – Birinci ihlalde uyarı, – İkinci ihlalde idari para cezası, – İşyeri/işletmenin vatandaşlarımızın sağlığını koruyabilecek şekilde uygun hale getirilmesi için üçüncü ihlalde 1 gün; dördüncü ihlalde 3 gün süreyle faaliyet durdurma, cezalarının uygulanmasına, Uyarıcı ve uzman denetim ekipleri dışında ayrıca, tedbirlere riayet edilip edilmediğini tespit· etmek üzere Kaymakamlarca oluşturulacak sivil personel veya resmi görevliler (sivil kıyafetli) marifetiyle denetim yapılmasına, Denetimlerin uyarıcı, rehberlik edici ve caydırıcı bir anlayışla nezaketle yapılmasına,·

10. Toplu taziye uygulamasının olduğu ilimizde; Taziye evlerinde,· Evlerde,· Açık alanlarda,· Taziye yapılmaması hususunda tekraren İlçe Hıfzıssıhha Kurullarında karar alınmasına, ayrıca bu hususa ilişkin aşağıdaki metnin cami ve belediye hoparlörleri ile kolluk araçlarından günde en az 1 kez anons edilmesine, “Kıymetli Hemşerilerimiz, Salgın tehlikesi devam etmektedir. Yapılan tespitlerde salgının taziyelerden daha fazla yayıldığı anlaşılmıştır. Taziyelerimizin salgın döneminde toplu şekilde hiçbir ortamda yapılmaması kararı alınmıştır. Cenab-ı Allah tüm geçmişlerimize rahmet eylesin.”

11. Salgınla mücadelede gelinen bu yeni dönemde; İlde Sağlıktan Sorumlu Vali Yardımcısı ve ilçelerde Kaymakamlar başkanlığında bünyesinde· salgın denetim faaliyetlerinin tek elden eşgüdümünü ve yönetimini sağlayan İl Salgın Denetim Merkezi oluşturulmasına, İlimizde ihlallere dair her türlü şikâyet ve ihbarların yapılabileceği çağrı sistemi kurulmuş· olup, 112 çağrı merkezinde 7/24 çalışma esasına göre (0535 307 12 94) no’ lu telefon hattı aktif çalışmaya başlamıştır. Kaymakamlıklar bünyesinde denetlenen işyerleri, şehir içi toplu taşıma araçları, ticari taksiler· ve kişilerin isim, adres, zaman, varsa ihlalin mahiyeti ve diğer bilgilerin kaydedileceği merkezi bir veri tabanının teşkil edilmesine, Tüm kurumların personel ve araç desteği ile yetkilendirilmiş uyarıcı ve uzman· denetim ekiplerin oluşturulmasına,

12. İl/İlçe Salgın Denetim Komisyonlarınca; İşyerleri, şehir içi toplu taşıma araçları ve ticari taksilerde Hayat Eve Sığar “Güvenli Alan” sisteminin kullanımının yaygınlaştırılması ve vatandaşların sistem üzerinden gelen salgın kurallarına uyumu değerlendiren geri bildirimlerine göre denetimlerin yoğunlaştırılmasına; bu süreç sonunda tedbirlere uyan işyerlerinin ödüllendirilmesi ve diğer işyerlerinin teşvik edilmesi amacıyla art arda yapılan üç denetim sonucunda Sağlık Bakanlığı “Covid-19 Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi” ile İçişleri Bakanlığı denetim formlarında belirtilen kurallara uyduğu tespit edilen işyerleri, şehir içi toplu taşıma araçları ve ticari taksilere “Güvenli Alan” logosu verilmesi, Aşamalarını içeren “Koronavirüs İl Denetim Uygulaması Modeli” nin yaygınlaştırılmasına yönelik çalışmaların başlatılmasına, Yukarıda belirtilen tedbirlere ilişkin Kaymakamlarımız tarafından Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 27’ nci ve 72’ inci maddeleri gereğince gerekli kararların alınması,

Büyükşehir ve ilçe belediyeleri ile Sivil Toplum Kuruluşları işbirliği içinde gerekli çalışmaların/tedbirlerin ivedilikle planlanarak uygulanması, alınan kararlara uymayan vatandaşlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282 inci maddesi gereğince idari para cezası verilmesi başta olmak üzere aykırılığın durumuna göre Kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılması, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195 inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına, Oy Birliği/Çokluğu ile karar verilmiştir” denildi.

BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ
ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ