Mardin Roj

Korona Mardin’de ALARM seviyesinde

Korona Mardin’de ALARM seviyesinde
  • 10 Temmuz 2020 16:50 | Son Güncellenme: 10 Temmuz 2020 16:51

SES’in Türkiye genelinde 51 ilden 243 hastanede yaptığı anket çalışmasının sonuçlarına göre hastanelerin yüzde 51’inde koronavirüs vaka sayısı arttı. SES, aralarında Mardin’in de olduğu 5 ilde vaka sayısının alarm seviyesine ulaştığını paylaştı.

Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES), koronavirüs (Kovid-19) salgını kapsamında 1 Haziran sonrası “normalleşme” süreciyle hastanelerde yaşanan duruma ilişkin 51 ildeki 243 hastanede yaptığı değerlendirme anketinin sonuçlarını düzenlediği basın toplantısıyla kamuoyuyla paylaştı. Sendika Genel Merkez’inde yapılan toplantıda anket sonuçlarını SES Eş Genel Başkanı Gönül Erden açıkladı.

HASTANELERDE VAKA ARTTI

Hastanelerin yüzde 51’inde koronavirüs vaka sayısının arttığına vurgu yapan Erden, “Hastanelerin sadece dörtte birinde Kovid-19 vaka sayısında azalma gözlenmiştir. Hastanelerin yüzde 24’ünde Kovid-19 servisleri için plan hazırlanmıştır; bu oran pandemi hastanelerinde yüzde 28’dir. İşyeri temsilcilerimizin yüzde 40’ının bu konuda bilgisinin olmaması da manidardır. Çalışanların bilgilendirilmediği ve sürece katılmadığının göstergesidir. 1 Haziran sonrası sağlık emekçilerinin çalışma ortamı anket sonuçlarına göre 1 Haziran sonrasında, çalışma biçimleri ağırlıklı olarak eski çalışma biçimine dönmüştür. Hastanelerin yüzde 77’sinde dönüşümlü çalışma kaldırılmıştır” dedi.

POLİKLİNİKLERDEKİ YOĞUNLUK

Hastanelerde ameliyatlar öncesi testlerin yapılıp yapılmadığına dair bilgi veren Erden, “Hastanelerin yüzde 13’ünde hiçbir hastadan test istenmez iken yüzde 20’sinde tüm hastalara, yüzde 42’sinde ise şüpheli hastalara test yapılmaktadır. Ankette hastanelerdeki poliklinik ve acil yoğunluğu da değerlendirilmiştir. Salgın öncesi ile karşılaştırıldığında hastanelerin yüzde 12’sinde poliklinik yoğunluğu salgın öncesine göre artış gösterirken yüzde 61’inde yoğunluk azalmıştır. Yine hastanelerin yüzde 19’u acil servis yoğunluğu salgın öncesine göre artış gösterirken yüzde 45’inde yoğunluk azalmıştır.

SEMPTOM GÖSTERENE KADAR ÇALIŞTIRILIYORLAR

Erden açıklamalarının devamında şunları aktardı: “Şüpheli, temaslı ya da tanılı sağlık emekçilerine yönelik hazırlanan algoritmalar ve uygulamalar salgının başından beri sorunludur. Ancak 1 Haziran sonrasında bu konudaki uygulamalar daha da sorunlu hale gelmiştir. Anket sonuçlarına göre, pozitif tanılı ama semptom göstermeyen sağlık emekçileri hastanelerin yüzde 27’sinde semptom gösterene kadar çalıştırılmaktadır. Sağlık emekçilerine yönelik test yapılma durumunun detaylarına bakacak olursak, hastanelerin sadece yüzde 2’sinde rutin, periyodik test yapılmaktadır. Hastanelerin yüzde 38’inde sadece semptom gösterenlere test yapılmaktadır. Hastanelerin yüzde 28’inde semptom gösteren temaslılara; yüzde 15’inde semptom göstersin göstermesin temaslılara test yapılmaktadır.

YÜZDE 30’UNDA ŞİDDET ARTTI

Ankete verilen cevaplara göre 1 Haziran sonrasında hastanelerin yüzde 30’unda sağlık emekçilerine şiddet artmıştır. Sağlık emekçileri arasında Covid-19 bulaşı artıyor Covid-19 bulaşı sağlık emekçileri için en önemli işçi sağlığı sorunudur. Nitekim 1 Haziran öncesi ve sonrası bulaş konusunda bir değişiklik olmamıştır. Sağlık emekçileri arasındaki enfekte olma oranı, vaka sayılarının şimdiye kadarki en yüksek oranlara çıktığı Diyarbakır, Urfa, Mardin, Şırnak, Antep’te alarm verecek noktaya gelmiştir. Bu duruma özgü tedbirlerin ve planlamaların bir an önce hayata geçirilmesi gerekmektedir.”

BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ