Mardin Roj

İngiltere parlamentosunda PKK tartışması: Terör listesinden çıkarılmalı

İngiltere parlamentosunda PKK tartışması: Terör listesinden çıkarılmalı
  • 28 Ağustos 2021

APPG’nin hazırladığı “Türkiye’de Kürtlerin Siyasi temsili ve Eşitlik” konulu raporda İngiliz hükümeti Belçika’daki mahkeme kararı ışığında PKK hakkındaki “terörist” tanımının gözden geçirmesi ve Türkiye’nin hak ihlalleri konusunda kınanması gerektiği belirtildi.

İngiltere Parlamentosu Kürdistan, Suriye ve Türkiye Tüm Partiler Grubu (APPG) “Türkiye’de Kürtlerin Siyasi Temsili ve Eşitlik” konulu raporunu tamamladı. Raporda, İngiliz hükümetinden Belçika’daki mahkeme kararı ışığında PKK hakkındaki “terörist” tanımının gözden geçirmesi istenirken, yaşanan hak ihlallerinden dolayı Türkiye’nin kınanması istendi.
Türkiye’nin bölgede yürüttüğü operasyonlarda sivillerin ölmesi ve yaralanmasına neden olduğu vurgulanan raporda, İngiliz hükümetinden bu ve benzeri ihlallerin engellenmesi için daha fazla çaba göstermesini gerektiği belirtildi.
2020 Kasım ayında çalışmalarına başlanan rapor İngiliz İşçi Partisi Milletvekili Lloyd Russell Moyle başkanlığındaki heyet, hazırlanan raporu yayımladı. Rapor, birçok başlıkta Kürtlerin ve diğer kesimlerin Türkiye’de karşı karşıya kaldığı hak ihlalleri konusunda delil ve raporların ardından değerlendirme ve tavsiyeler içeriyor.
BASKILAR
Türkiye’deki Kürt nüfusu üzerinde kültürel baskı ve şiddetle bastırma politikalarının uygulandığına dikkat çekilen raporda, AKP’li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın son yıllarda Kürtleri hedef alan politikalar yürüttüğü ifade edildi. Kürt milletvekillerinin hedef alındığı, cezaevine atılarak işkenceye maruz kaldığına dikkat çekilen raporda, hem Kürt siyasiler hem de Kürt tutsaklar konusunda Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) kararlarının da uygulanmadığını belirtildi.
Raporda yer alan bazı belirlemeler ve tavsiyeler şöyle:
* APPG, yargılanmak üzere gözaltında tutulurken veya hapis cezasına çarptırılırken, belediye başkanlarının insan haklarının ihlal edildiğini tespit etmiştir.
* APPG, DTK’nin kapatılmasının demokratik toplum ilkelerini ihlal ettiğini tespit etmiştir.
* APPG, Kürt siyasi gençlik gruplarına ve HDP’ye bağlı olanlara sistematik olarak baskı yapıldığını tespit etmiştir.
* APPG, Birleşik Krallık Hükümeti’ni bu sorunları Türk hükümetiyle gündeme getirmeye, hukukun üstünlüğünün korunması ve demokrasiye bağlılık konusunda baskı yapmaya çağırıyor.
* APPG, AKPM’deki parlamento temsilcilerinin, AİHM kararının ve Avrupa Konseyi Kararlarının onaylanmasını sağlamak için bu konuları Avrupa Konseyi nezrinde gündeme getirmeye devam etmelerini tavsiye ediyor.
* APPG, Birleşik Krallık Hükümetini, Türkiye’de yerel düzeyde hukukun üstünlüğünü ve demokratik ilkeleri desteklemesi için Türk hükümetine baskı yapmaya çağırıyor.
* APPG, bu konunun Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi içinde gündeme getirilmesini tavsiye etmektedir.
* APPG, Birleşik Krallık hükümetini DTK’nin kapatılmasını kınamaya ve Türk hükümetine devam eden çatışmaya barışçıl bir çözüm bulma konusundaki önceki taahhüdünü hatırlatmaya çağırıyor.
SİVİL TOPLUM
* Kürt sivil toplum kuruluşlarına yönelik baskıların çok daha belirgin hale geldiğinin ifade edildiği raporda, Türk hükümetinin kültürel alanda faaliyet yürüten kuruluşları kapattığı ve Kürt dili ve kültürünün ayrımcılığa uğradığı belirtildi.
Bu alandaki belirlemelerden bazıları ise şunlar:
* APPG, Türkiye’deki Kürt nüfusun çoğunlukta olduğu bölgelerdeki Kürt örgütlerinin ve kurumlarının kapatılmasının, Kürt dilini kullanma hakkını ve özellikle Kürt kültürü ve dilinin gençler arasında devam etmesiyle ilgili olan kültürel ifade hakkını ciddi şekilde engellediğini tespit etmiştir.
* APPG, hükümete, Türk hükümetinin Kürt kültürel yaşamını destekleyen çok sayıda kurumu kapatma kararlarını kınamasını tavsiye etmektedir.
* APPG, Birleşik Krallık hükümetini Kürtlerin çoğunlukta olduğu bölgelerde sivil halka yönelik tüm şiddeti kınamaya çağırıyor.
AYRIMCILIK
Türkiye’nin cins eşitliği konusunda uluslararası alanda düşük sıralarda yer aldığının belirtildiği raporda Türk hükümetinin İstanbul Sözleşmesi’nden çekilme kararı eleştirildi. Kadınlara yönelik şiddetin sürekli bir artış içinde olduğunu hatırlatan komisyon Kürt kadınlarının iki kat tehlike altında olduğunu vurguladı.
* APPG, Türkiye’deki Kürt kadınlarının hem profesyonel siyasi rollerinde hem de kişisel yaşamlarında belirli zorluklarla karşı karşıya olduklarını tespit etmiştir.
* APPG, kadın örgütlerinin kapatılmasının Türkiye’de ifade özgürlüğünü ve toplumsal cinsiyet eşitliğine doğru ilerlemeyi önemli ölçüde engellediğini tespit etmiştir.
* APPG, şiddete maruz kalan kadınların STK’lardan ve diğer yardım kuruluşlarından sığınma fırsatını engellediği için, Türkiye’deki kadın örgütlerinin kapatılmasının özellikle endişe verici olduğunu tespit etmiştir.
* APPG, toplumsal cinsiyete dayalı şiddetin Türkiye’de yükselişte olduğunu ve bunun yalnızca Kürt kadınları ve kız çocuklarını değil, genel nüfustaki kadınları ve kızları etkilediğini tespit etmiştir.
* APPG, Birleşik Krallık hükümetini, hem Türk nüfusunda hem de siyasi hayatta kadın cinayetlerini sona erdirmeyi ve kadın haklarını desteklemeyi amaçlayan siyasi sistemleri aktif olarak teşvik etmeye çağırıyor.
* APPG, Birleşik Krallık hükümetinin savunmasız durumlarda kadınlara yardım eden uluslararası kuruluşları desteklemesini tavsiye ediyor
* APPG, Birleşik Krallığın Türkiye’yi İstanbul Sözleşmesi’ne yeniden katılmaya ve onu tam olarak uygulamaya en güçlü şekilde çağırmasını tavsiye ediyor.
BASIN ÖZGÜRLÜĞÜ
Türkiye’de basın özgürlüğünün Türk hükümeti tarafından sürekli olarak baskı altında olduğunun belirtildiği raporda devlet tarafından Kürt medyasının hedeflendiği de vurgulandı.
* APPG, Türkiye’nin demokratik kurumlarının ve demokratik kültürünün son yıllarda önemli ölçüde zayıfladığını ve ifade özgürlüğünün önemli ölçüde kötüleştiğini tespit etmiştir.
* APPG, Hükümeti, özgür medyanın bastırılması yoluyla ifade özgürlüğünün yok edilmesini kınamaya çağırıyor. APPG, gazetecilerin tutuklanmasını, bireylerin hükümeti veya Türkiye’de meydana gelen vahşeti eleştirme özgürlüğünü fiziksel olarak engellemek için gerçekleştirildiğini tespit etmiştir.
* APPG, Türkiye’de şu anda hapiste olan gazetecilerin sayısını ciddi endişe verici bulmaktadır.
* APPG, Birleşik Krallık hükümetinden tutuklu gazetecileri ve Kürt kültürünün ifadesini desteklemeyi amaçlayan kuruluşları desteklemesini talep ediyor.
* APPG, Birleşik Krallık hükümetini hapsedilen gazetecilerin Türkiye’deki ifade özgürlüğü üzerindeki etkisini artırmaya çağırıyor.
* APPG, Birleşik Krallık hükümetini gazetecilere yönelik işkence ve baskıyı şiddetle kınamaya çağırıyor.
Raporda, Belçika’da PKK’nin bir ‘terörist’ örgüt olmadığı yönünde alınan karara atıfta bulunarak artık bu tanımın yapılmasının yasal dayanağının sorgulanır durumda olduğu da vurgulandı.
Türkiye’nin insan hakları için mücadele eden kesimleri dahi terörist olarak değerlendirdiğinin belirtildiği raporda PKK’nin barış görüşmeleri sürecine iyi niyetle katıldığı ve siyasi alana geçme yönünde çaba sarf ettiğinin de altı çizildi.
Komisyon İngiliz hükümetine şu tavsiyelerde bulundu:
* APPG, FAC’nin Birleşik Krallık hükümetinin tarihsel deneyimlerinin Türkiye’de barışı desteklemek için değerli olabileceği sonucunun doğru olduğunu tespit etmiştir
* APPG, Birleşik Krallık hükümetini, ‘terörizm’ etiketinin uygulanmasının, çok çeşitli Kürt siyasi ve kültürel örgütlerine, sadece Kürt oldukları veya Kürt özerkliğini destekledikleri için uygulanamayacağını açıklamaya çağırır.
* APPG, Birleşik Krallık hükümetini, Türk hükümetinin HDP kovuşturmalarındaki söyleminin güvenilirliğini ve PKK’nin kendisini dikkate almaya çağırır.
* APPG, Birleşik Krallık hükümetinin PYD-YPG’yi ‘terör örgütü’ olarak tanımlamasında Türkiye’den kayıtsız şartsız ayrılmasını ve bu örgütlerle sahada birlikte çalışmasını tavsiye eder.
* APPG, hükümeti, PKK ve Türk hükümetinin bir barış anlaşmasına varabileceği bir süreci desteklemek için Kuzey İrlanda’daki deneyimleri kullanmaya çağırıyor.”
BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ
ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ