Mardin Roj

Derik’teki RES projesinin araştırılması istendi

Derik’teki RES projesinin araştırılması istendi
  • 16 Temmuz 2020 19:30 | Son Güncellenme: 16 Temmuz 2020 19:31

HDP Mardin Milletvekili Ebru Günay, Derik’te tarihi alanlara yapılmak istenen RES projesinin araştırılmasını istedi.

HDP Mardin Milletvekili Ebru Günay, Derik’te tarihi alanlara yapılmak istenen RES projesinin araştırılmasını istedi. HDP’li Günay’ın Meclise sunduğu önerge şu şekilde;

“Dünyada yaşanan ekolojik krizin en büyük nedeninin kapitalizmin aşırı üretimleri olduğu açıkça görülürken doğa her yönüyle metalaştırılıp sermaye birikimine bağlanmakta, dünya üzerindeki yaşam ise gün geçtikçe tüketilmeye devam edilmektedir. Kapitalist endüstrinin küresel ısınmaya çözüm olarak sunduğu Rüzgâr Enerji Santralleri (RES) bir çözüm üretmekten çok sermayeye yeni birikim alanları yaratmak için kullanılmaktadır. Türkiye’de de AKP’nin iktidarda olduğu 18 yıllık süre içerisinde enerji üretmekten çok rant odaklı bir yaklaşımla doğa, tarih ve kültür yok edilerek; ihtiyaç fazlası ve plansız bir şekilde her gün yeni termik santraller, jeotermaller, HES’ler, RES’ler ve GES’ler kurulmaktadır.

Dicleres Elektrik Anonim Şirketi tarafından Mardin’in Derik, Mazıdağı ve Kızıltepe ilçelerinde “Dicleres Rüzgâr Enerji Santrali Projesi” adı altında 50 adet türbinden oluşan Rüzgâr Enerji Santrali (RES) hayata geçirilmek istenmektedir. Statüsü korunması gereken GAP Şelalesi ve arkeolojik SİT alanı olan Rabat Kalesi ile Harabelerini tarihi ve kültürel olarak yok olma riski ile karşı karşıya bırakan bu projenin Çevre Etki Değerlendirme (ÇED) raporu Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından “olumlu” olarak değerlendirmiştir. Söz konusu proje ile ilgili Mardin Ekoloji Derneği, Mardin Barosu ile Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) projenin iptal edilmesine dair çalışmalar başlatmıştır. Yürütülen bu çalışmalar kapsamında TMMOB Mardin İl Koordinasyon Kurulu (İKK), projeye dair bir rapor hazırlamıştır.

Rapora göre; dinamit kullanılarak yapılacak olan patlatmaların tarihi alanlara zarar vereceği, bölgede yarılmaların meydana geleceği ve tarımsal faaliyetlerin olumsuz etkileneceği belirtilmiştir. İnşaat aşamasında ortaya çıkan toz nedeniyle hayvanlar verim kaybına uğrayacak olup, türbinlerden sürekli olarak çıkan gürültü sebebiyle yakın arazilerde hayvancılık ve tarım ile ilgilenen bölge sakinlerinde duyma bozuklukları meydana gelecektir. Ayrıca proje alanında ulaşımı bulunmayan türbin yerlerine ulaşımın sağlanması amacıyla yeni servis yolları açılacaktır. Proje kapsamında toplamda yaklaşık 48,18 km uzunluğunda açılması planlanan servis yollarının taban genişliği yaklaşık 6 m olacaktır. Bu bağlamda yol kazı çalışmaları dahilinde toplamda 173 bin 412 metreküp (346 bin 824 ton) kazı yapılacaktır. Rüzgâr Enerji Santrali’nin (RES) kurulum aşamasında tüm doğa kilometrelerce kazınarak yok edilecek olup ortaya çıkan toz bölgedeki tüm canlıların üzerini kaplayarak ölümlerine neden olacaktır.

Öte yandan raporda; proje bölgesinde kuşlar haricinde türbinlerden olumsuz etkilenecek canlı türleri arasında yarasa, kirpi, yabani tavşan, sincap, fare türleri, yabani domuz, tilki ve sürüngenler olduğu belirtilmiştir. Ayrıca bu proje ile 50 tane türbinin, rüzgârın hızını keserek bölgenin mikro-iklim yapısını değiştireceği ve tarımsal ürünlerin yok olmasına sebebiyet vereceği belirtilmiştir.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından bu proje ile ilgili “ÇED Olumlu” kararı verilmesine rağmen ÇED yönetmeliğinde yer alan ve halkın bilgilendirilmesi amacıyla yapılması zorunlu olan halk toplantısının halkın katılımı olmadan yapıldığı belirtilmiştir.

Bu bağlamda Mardin’de yapılması planlanan Rüzgâr Enerji Sistemleri ( RES) projesinin vereceği zararların tespit edilmesi ve alınacak önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir araştırma komisyonu kurulması son derece elzemdir.”

BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ