Büyükşehir Kayyımı ile AKP’li belediye anlaşamadı, olan halka oldu

Büyükşehir Kayyımı ile AKP’li belediye anlaşamadı, olan halka oldu
  • 15 Ekim 2020 12:38 | Son Güncellenme: 15 Ekim 2020 17:32

Mardin’de birçok mahallesinde olduğu gibi Artuklu ilçesi 13 Mart Caddesi de vatandaşlar yolun asfaltlanmasını ve suyunun tekrardan akmasını bekliyor.

Mardin’de 25 hanenin yaşadığı binaya giden 400 metrelik yolun doğalgaz yapımı nedeniyle bozulması ve tekrardan yapılmadığına tepki gösteren apartman sakinleri hastaları için ambulans ve öğrencileri için okul servisinin yol bozukluğu nedeni ile gelmediğini belirtiyor.

Mardin Haber Gazetesi’nin haberine göre; 13 Mart mahallesinde bulunan Şiyar 1 Apartmanı’na giden 400 metrelik yolun ana cadde tarafı bir kısmı asfaltlanıp onların yolu asfaltlanmadığı için büyük sıkıntılar çektiklerini belirten bina sakinleri, belediye yetkililerini göreve çağırdı.

Yolun bozuk olması nedeniyle ne ambulansın ne de okul servisinin gelmediğini ifade eden Şiyar 1 bina sakinleri, yazın tozdan kışın ise çamurdan dolayı yollarının çileye döndüğünü dile getirdiler.

HER ŞEYE BÜTÇE VAR VATANDAŞA YOK

Birkaç sefer Artuklu Belediye Başkanı Abdülkadir Tutaşı ile konuştuklarını dile getiren Türkan Enes, “Başkan beyin bize söylediği tek şey elinde bu yolu yapabilecek kadar bütçesinin olmadığı oldu. Geç­ti­ği­miz güne kadar Ar­tuk­lu be­le­di­ye baş­ka­nı Ab­dül­ka­dir Tu­ta­şı fatih pet­ro­lün ora­dan Nir­va­na si­te­si­nin oraya kadar yol ça­lış­ma­sı yaptılar, fakat 300 ila 400 metre uzak­lık­ta­ki yo­lu­mu­zu ya­pa­ma­dı­lar biz­ler­de bir­kaç apar­man sa­kin­le­ri top­la­na­rak ken­di­si­nin ya­nı­na git­tik bizim kendi apart­ma­nı­mız­da 10 ki­şi­ye yakın te­ker­lek­li san­dal­ye­ye bağlı en­gel­li has­ta­mız olduğunu kal­bin­de pil olan ve yaş­lı­la­rı­mı­zın ol­du­ğu­nu söy­le­dik ve baş­kan Tu­ta­şı’dan al­dı­ğı­mız tek cevap şu oldu “bana ay­rı­lan bütçe bu­ra­ya kadar ye­ti­yor Nir­va­na­dan son­ra­sı beni il­gi­len­dir­mi­yor. Ar­tuk­lu be­le­di­ye­si nir­va­na ya kadar olan yol ça­lış­ma­sı­nı yap­tı­ğı zaman baş­ka­nın yanı biz­zat ken­di­miz git­tik ve sor­duk bu­ra­ya kadar ya­pı­lan ça­lış­ma varda neden bu ça­lış­ma bizim ka­pı­ya kadar ulaş­mı­yor ‘Bu­ra­sı Müs­lü­man Ül­ke­si de bizim orası Hı­ris­ti­yan ül­ke­si mi olu­yor’ fakat baş­kan­dan yine bir sonuç ala­ma­dık. Bunca der­din üze­ri­ne yet­mez­miş gibi sokak kö­pek­le­ri çı­kı­yor kar­şı­mı­za ço­cuk­la­rı­mı­zı akşam vakti dı­şa­rı çı­ka­ra­mı­yo­ruz genç kız­la­rı­mız var gece işten gelen bu yolun hep­si­ni yü­rü­ye­rek on­la­rın kar­şı­la­rı­na çıkıp alıp eve geri ge­li­yo­ruz geçen gün bir kız ço­cu­ğu­mu­za sal­dır­dı sokak kö­pek­le­ri kı­zı­mı­zın ayağı kı­rıl­dı ve te­le­fo­nu par­ça­lan­dı. Bunun üze­ri­ne biz­ler kö­pek­ler için be­le­di­ye­ye yazı yaz­dık fakat on­lar­da bizim ya­pa­bi­le­ce­ği­miz bir şey yok de­di­ler” dedi.

BELEDİYE NE HALDE OLDUĞUMUZU GÖRMEZLİKTEN GELİYOR

Belediye başkanı ve yetkililer sadece ziyaret etmekle yetiniyor diyen Enes, “Son ola­rak biz­ler şiyar 1 apart­ma­nı sa­kin­le­ri ola­rak sayın va­li­mi­ze ses­le­ni­yo­ruz eski kay­ma­ka­mı­mız biz­le­ri bu­ra­da zi­ya­ret ede­rek ya­nı­mı­za gel­miş­ti ne halde ol­du­ğu­mu­zu gördü ve elin­den ge­len­le­ri yaptı bizde şimdi sayın va­li­miz­den bunu is­ti­yo­ruz gelip bizim bu­ra­da ne halde ol­du­ğu­mu­zu gör­sün is­ti­yo­ruz” diye konuştu..

ÇOCUKLARIMI BİR AYDIR EVE HAPSETTİM

3 çocuk sahibi Ezgi Örnek ise, Çocuklarını sağlık ocağına götüremediği ve yıkayamadığı için eve hapsettirmek zorunda kaldığını söyledi.

Örnek, “Benim 3 çocuğum var en küçük çocuğum 4 aylık ve bu çocukların 3 güne bir yıkanması gerekiyor ama yıkayamıyorum su olmadığından çocuklarımı bir aydır eve hapsetmişim dışarı parka bile bırakamıyorum ki kirlenmesinler diye.çocuklarımı sağlık ocağına götürmem gerekiyor fakat onu da tek başıma yapmakta çok zorlanıyorum bozuk olan yolumuz yüzünden buraya ne otobüs geliyor ne de bir araç geçtiğimiz gün ben çocuklarımı sağlık ocağına götürdüm otobüs olsa 5 dk lık yolu otobüs olmadığından 2 saate gittim geldim. Hem kendim hem de çocuklarım perişan olduk. Bizim istediğimiz buraya suyumuzun ve yolumuzun yapılması sayın valimizden bunu istiyoruz” dedi.

İKİ BELEDİYE KENDİ ARASINDA ANLAŞAMADI FATURA BİZE KESİLDİ

Su kesintisi ve yol bozukluğu için cimer dahil olmak üzere gerekli mercilere şikayette bulunan Mehmet Yalçınkaya; “Bu konu ile il­gi­li Mar­din Ar­tuk­lu be­le­di­ye­si ile gö­rüş­tük büyük bir ih­ti­mal ile Büyük şehir be­le­di­ye­si ile ara­la­rın­da bir an­laş­maz­lık ol­du­ğu­nu söylediler. Büyük şehir be­le­di­ye­si bizim yo­lu­mu­zu do­ğal­gaz hattı için kaz­dık­tan sonra belli bir mik­tar ücret almış bun­dan son­ra­da ar­tuk­lu be­le­di­ye­si­ne yap­tır­mak is­te­miş fakat iki ta­raf­ta ya­naş­ma­yın­ca olan biz­le­re oldu, ne­re­ye baş­vur­duy­sak her­han­gi bir cevap ala­ma­dık zaten doğal gaz için kazı ya­pıl­dık­tan son­ra­ doğal gaz pa­no­su sa­de­ce bina önün­de kaldı bina sa­hip­le­ri yü­zün­den ev­le­ri­mi­zi do­ğal­ga­zı çek­miş du­rum­da de­ği­liz ve bu kış ne ya­pa­ca­ğı­mı­zı dü­şü­nü­yo­ruz” dedi.

VALİ BEYİ BİZLERİN REZİLLİĞİNİ GÖRMESİ İÇİN BURAYA DAVET EDİYORUZ

Vali Mahmut Demir taş’ı çektikleri eziyeti görmeleri için yaşadıkları mahalleye çağıran Kaddume Yalçınkaya; “Bizler evimizden dışarı çıktığımız zaman taşla toprakla yürüye yürü ye her tarafımız toz kir oluyor her türlü yolu kullanarak artuklu belediye başkanının yanına gittik önceden kayyumun doğalgaz çalışması yüzünden bozduğu yolumuzu bizlere tekrardan yapması için böyle lüks bir yol istemiyoruz sadece ince bir asfalt bile yapsınlar bizi bu tozdan kirden kurtarırlar çocuklarımız servislerine rahatça biner okulana gider bizler yaşlı hastalar olarak az da olsa rahat ederiz fakat başkanımız bize bütçem yetmiyor. Bu yol çalışması için Artuklu belediye başkanına gittiğimizde dertlerimizi anlattıktan sonra aldığımız cevap bizi şok etti Belediye başkanı bize valinize kaymakamınıza hatta nereye giderseniz gidin dedi. yaklaşık 4 aydır bu yol sorunundan apartmanımıza su gelmiyor sağ olsunlar Halil ve selim bey sayesinde bizlere az da olsa tanker desteği sağlıyorlar fakat tankerle olacaka iş değil bizler burada 25 26 haneyiz sularımız sabah 10 dk akşam da 10 geliyor öbür türlü suyumuz yok geçtiğimiz dönem sıkıntılı bizlerin apartmanında sağlık çalışanları da mevcut onlarla beraber ortak kullandığımız yerler var onlar canlarını dişine takarak pandemi sürecinde çalışıyorlar fakat buraya geldikleri zaman aynı asansöre binince elimizi bile susuzluktan zorla yıkıyoruz” dedi.

SU YOK AMA FATURASI VAR

Yalçınkaya suyumuz olmadığı halde her birimize yüklü miktarda su faturası gelmektedir, bizler tanker den su kullanmamıza rağmen yaklaşık daire başına 95 100 lira su faturası gelmekte suyumuz yok ama faturası çok bizler bunu da anlamış değiliz. Son olarak Yalçın kaya: bizlerin apartman sakinleri olarak tek istediğimiz yeni valimizin buraya gelip nasıl bir rezillik çektiğimizi görmesidir ve bizlere yardım elini uzatmasıdır dedi.

BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ
ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ