Mardin Roj

Artuklu Belediyesi suç üstü yakalandı: Usulsüzlüklerin sorumluları açığa çıkarılmalı

Artuklu Belediyesi suç üstü yakalandı: Usulsüzlüklerin sorumluları açığa çıkarılmalı
  • 06 Haziran 2021

HDP Mardin Milletvekili Ebru Günay, Artuklu Belediyesi’nde denetim komisyonu raporuna da yansıyan usulsüzlükler için Meclise araştırma önergesi vererek, sorumluların açığa çıkarılmasını istedi. Konuya dair ayrıca soru önergesi de verildi. 

 

HDP Mardin Milletvekili Ebru Günay, Artuklu Belediyesi’nde denetim komisyonu raporuna da yansıyan usulsüzlükler için Meclise araştırma önergesi vererek, sorumluların açığa çıkarılmasını istedi. Ebru Günay, “Mardin Artuklu Belediyesi’nde gerçekleşen usulsüzlüklerin araştırılması, kamu kaynaklarının nereye hangi amaçla aktarıldığı, ilgili usulsüzlüklerin sorumlularının açığa çıkarılması ve kamu yararı yönünde hangi tedbirlerin alınacağının belirlenmesi amacıyla Anayasa’nın 98’inci İçtüzüğün 104’üncü ve 105’inci maddeleri gereğince Meclis Araştırması açılmasını istedi.

 

Ebru Günay’ın verdiği araştırma önergesi şu şekilde; 

 

“Mardin Artuklu Belediyesi’nin 2020 yılı harcamalarına ilişkin Belediye Meclisi tarafından hazırlanan 2020 yılı Denetim Raporu’nda, belediyenin usulsüz harcamalar yaptığı, yapılan harcamaların “şaibeli” olduğu vurgulanmıştır. Belediyenin hemen hemen tüm işlemlerinde kamuoyunda adrese teslim ihale” olarak anılan “Doğrudan temin yolu”nu kullandığı Denetim Raporu’nda belirtilmiş, belediyenin altın, maske, dezenfektan, araç bakım hizmeti, temizlik malzemesi ve mıcır gibi alımlarında da usulsüzlükler olduğu kaydedilmiştir.

Raporda Belediyenin 2020 yılı içinde mal alımı, hizmet ve yapım işleri kapsamında 500 defa “Doğrudan temin” yoluna başvurduğu belirtilerek, “Bazı doğrudan temin usulü ile yapılan alımların doğrudan temin limitinin geçmeyecek şekilde kısımlara bölündüğü tespit edilmiştir” denilmiştir. 4734 Sayılı Kamu İhaleler Kanunu’nun 5’inci maddesine aykırı şekilde yapıldığı belirtilen işlemlere değinilen raporda, “Komisyonumuz tarafından yapılan incelemede doğrudan temin usulü ile yapılan araç bakım hizmet alımlarının neredeyse her ay 150 bin TL’nin üzerinde olduğu, bazı alımların parçalara bölündüğü ve bu alımların komisyonumuzca şaibeli fiyatlar olduğu anlaşılmıştır” denilmiştir.

Pandemi dolayısıyla düğün ve benzeri etkinliklerin durdurulduğu tarihlerde Belediye tarafından aynı usulle “Düğün ve nikah törenlerinde kullanılmak üzere” 96 bin TL değerinde altın alımı yapıldığı kaydedilmiştir.

Kanuna göre açık ihale yöntemiyle yapılması gereken maske, dezenfektan, yazıcı tonerleri ve temizlik malzemeleri alımının da “Doğrudan temin yolu” ile yapılmıştır. Ayrıca detayları verilen alımlara ilişkin, 13 Nisan 2020’de iki defa, 8 Mayıs, 11 Mayıs, 14 Ağustos ve 1 Aralık 2020 tarihlerinde ayrı ayrı maske ve dezenfektan alımları yapıldığı kaydedilen raporda, 481 bin TL’nin üzerindeki alımların birbirine yakın tarihlerde yapılmasına rağmen parçalara bölündüğüne dikkat çekilmiştir. Raporda, yine bir yıl içinde 360 bin TL değerinde toner alımı, 151 bin TL değerinde temizlik malzemesi alımı yapıldığı ve bu alımların da kısımlara bölündüğü belirtilmiştir. Raporda kanuni olarak belediyenin bir yıl içinde “Doğrudan temin yoluyla” yapabileceği alımların toplam alımların yüzde 10’unu aşamayacağına işaret edilirken, Artuklu Belediyesi’nin yüzde 10’luk sınırı aşmasına rağmen “Uygunluk görüşü” almadığına değinililmiş ve “açık ihale usulü ile yapılması gereken bir işin veya alımın, doğrudan temin usulü harcama limitinin, üst sınırını aşmaması için parçalara bölünerek, doğrudan temin yolu ile yapılmasının kanunlara aykırı olduğu tespit edilmiştir” kanaatine varılmıştır.

Raporda, ayrıca belediyenin gerçekleştirdiği 1 milyon 920 bin TL değerindeki mıcır, inşaat malzemesi ve çöp konteyneri alım işlerinin de Kamu İhale Kanunu’nun 21b maddesi kapsamında “Pazarlık usulü” ile yapıldığına dikkat çekilmiştir. Oysa 21b maddesinin uygulanabilmesi için kanunda yer alan “Doğal afetler, salgın hastalıklar, can veya mal kaybı tehlikesi gibi ani ve beklenmeyen veya yapım tekniği açısından özelik arz eden veya yapı veya can ve mal güvenliğinin sağlanması açısından ivedilikle yapılması gerekliliği idarece belirlenen hallerde veyahut idare tarafından önceden öngörülemeyen olayların ortaya çıkması üzerine ihalenin ivedi olarak yapılmasının zorunlu olması” gereklidir.

Rant alanına dönüştürülen Artuklu Belediyesi’ndeki usulsüz harcamaların ve şaibeli alımların ortaya çıkarılması, usulsüzlüklerde parmağı olan sorumlularının açığa çıkarılması ve kamu yararı yönünde hangi tedbirlerin alınacağının belirlenmesi amacıyla bir araştırma komisyonunun kurulması elzemdir.”

 

Konuya dair ayrıca Soru önergesi de veren Ebru Günay, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun yanıtlaması istemi ile bir takım sorular yöneltti.

 

Ebru Günay’ın soru önergesi şu şekilde;

 

“Mardin Artuklu Belediyesi’nin 2020 yılı harcamalarına ilişkin Belediye Meclisi tarafından hazırlanan 2020 yılı Denetim Raporu’nda, belediyenin usulsüz harcamalar yaptığı, yapılan harcamaların “şaibeli” olduğu vurgulanmıştır. Belediyenin hemen hemen tüm işlemlerinde kamuoyunda adrese teslim ihale” olarak anılan “Doğrudan temin yolu”nu kullandığı Denetim Raporu’nda belirtilmiş, belediyenin altın, maske, dezenfektan, araç bakım hizmeti, temizlik malzemesi ve mıcır gibi alımlarında da usulsüzlükler olduğu kaydedilmiştir.

Raporda Belediyenin 2020 yılı içinde mal alımı, hizmet ve yapım işleri kapsamında 500 defa “Doğrudan temin” yoluna başvurduğu belirtilerek, “Bazı doğrudan temin usulü ile yapılan alımların doğrudan temin limitinin geçmeyecek şekilde kısımlara bölündüğü tespit edilmiştir” denilmiştir. 4734 Sayılı Kamu İhaleler Kanunu’nun 5’inci maddesine aykırı şekilde yapıldığı belirtilen işlemlere değinilen raporda, “Komisyonumuz tarafından yapılan incelemede doğrudan temin usulü ile yapılan araç bakım hizmet alımlarının neredeyse her ay 150 bin TL’nin üzerinde olduğu, bazı alımların parçalara bölündüğü ve bu alımların komisyonumuzca şaibeli fiyatlar olduğu anlaşılmıştır” denilmiştir.

Pandemi dolayısıyla düğün ve benzeri etkinliklerin durdurulduğu tarihlerde Belediye tarafından aynı usulle “Düğün ve nikah törenlerinde kullanılmak üzere” 96 bin TL değerinde altın alımı yapıldığı kaydedilmiştir.

Kanuna göre açık ihale yöntemiyle yapılması gereken maske, dezenfektan, yazıcı tonerleri ve temizlik malzemeleri alımının da “Doğrudan temin yolu” ile yapılmıştır. Ayrıca detayları verilen alımlara ilişkin, 13 Nisan 2020’de iki defa, 8 Mayıs, 11 Mayıs, 14 Ağustos ve 1 Aralık 2020 tarihlerinde ayrı ayrı maske ve dezenfektan alımları yapıldığı kaydedilen raporda, 481 bin TL’nin üzerindeki alımların birbirine yakın tarihlerde yapılmasına rağmen parçalara bölündüğüne dikkat çekilmiştir. Raporda, yine bir yıl içinde 360 bin TL değerinde toner alımı, 151 bin TL değerinde temizlik malzemesi alımı yapıldığı ve bu alımların da kısımlara bölündüğü belirtilmiştir. Raporda kanuni olarak belediyenin bir yıl içinde “Doğrudan temin yoluyla” yapabileceği alımların toplam alımların yüzde 10’unu aşamayacağına işaret edilirken, Artuklu Belediyesi’nin yüzde 10’luk sınırı aşmasına rağmen “Uygunluk görüşü” almadığına değinililmiş ve “açık ihale usulü ile yapılması gereken bir işin veya alımın, doğrudan temin usulü harcama limitinin, üst sınırını aşmaması için parçalara bölünerek, doğrudan temin yolu ile yapılmasının kanunlara aykırı olduğu tespit edilmiştir” kanaatine varılmıştır.

Raporda, ayrıca belediyenin gerçekleştirdiği 1 milyon 920 bin TL değerindeki mıcır, inşaat malzemesi ve çöp konteyneri alım işlerinin de Kamu İhale Kanunu’nun 21b maddesi kapsamında “Pazarlık usulü” ile yapıldığına dikkat çekilmiştir. Oysa 21b maddesinin uygulanabilmesi için kanunda yer alan “Doğal afetler, salgın hastalıklar, can veya mal kaybı tehlikesi gibi ani ve beklenmeyen veya yapım tekniği açısından özelik arz eden veya yapı veya can ve mal güvenliğinin sağlanması açısından ivedilikle yapılması gerekliliği idarece belirlenen hallerde veyahut idare tarafından önceden öngörülemeyen olayların ortaya çıkması üzerine ihalenin ivedi olarak yapılmasının zorunlu olması” gereklidir.

Bu bağlamda;

  1. Mardin Artuklu Belediye Meclis raporu ile ortaya çıkan usulsüzlüklere ve yolsuzluklara ilişkin bir açıklama yapacak mısınız?
  2. Belediye Meclisi tarafından hazırlanan 2020 yılı Denetim Raporu’nda ortaya çıkan usülsüzlüklerle ilgili gerekli soruşturma başlatılacak mıdır?
  3. Mardin Artuklu Belediyesi’nde 2020 yılında gerçekleştirilen yolsuzluk ve usulsüzlük nedeniyle oluşan kamu zararı miktarı ne kadardır?
  4. Mardin Artuklu Belediyesi’nde son 6 yılda yolsuzluk veya usulsüzlük nedeniyle görevden alınan kişi sayısı kaçtır? Bu kişilerin görev dağılımı nedir?
  5. Usule uygun gerçekleştirilmeyen alımların iptal edilmesi, zararın sorumlu kişilerden karşılanması ve sorumluların yargılanması için gerekli işlemleri başlatacak mısınız?
  6. Daha önce de defalarca usülsüzlüklerle gündeme gelen Artuklu Belediyesi’ne son 6 yılda kaç kez müfettiş görevlendirilmiştir? Müfettişlerin hazırladıkları raporlar mevcut mudur?”

 

 

BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ
ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ